Bolån

En undersökning som genomförts av SBAB visar att svenskarna anser att bolåneräntan är viktigast när de väljer mellan banker. Undersökningen som genomfördes på 1010 personer i åldrarna 18-80 år visade att hela 42 procent av alla respondenter tyckte att just bolån var viktigast.

Bolån som är en av hushållens största utgifter är med andra ord även viktigast vid valet av bank. Resultatet av undersökningen får sägas vara väntat då flera aktörer på bolånemarknaden tillkommit, vilket har generat mycket nyheter och information kring bolån.

Undersökningen av SBAB visade även på vilka övriga faktorer som var viktiga. Dessa faktorer visade sig dock vara betydligt mindre signifikanta för vilken bank man valde. Den andra viktigaste faktorn, personlig kontakt, grundade enbart 14 procent av alla undersökta sitt val av bank på.

Bolåneräntan allt mer uppmärksammad

Undersökningen är bara en i raden av alla faktorer som har gjort att bolåneräntan återigen är ett hett samtalsämne. Tidigare i år började exempelvis Enkla erbjuda bolån till en ränta under en procent, något som tidigare inte varit möjligt.

Tips! Sedan Enkla lanserade bolån för under en procents ränta har mycket rapportering skett kring just bolån och bolåneräntor.

Bolåneräntor har i många avseenden alltid varit aktuellt, men tidigare har inte samma konkurrens på marknaden existerat. Även Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB, tillkännager i rapporten av SBAB att resultaten inte förvånar, eftersom att det är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar kundernas boendeekonomi.

Andra faktorer betydligt mindre avgörande för val av bank

Även om många säger att de vill ha lokala bankkontor, god personlig kontakt och en etablerad bank verkar dessa faktorer påverka valet av bank mycket lite. I SBAB:s undersökning framgår detta tydligt då de återstående 58 procenten av rösterna är förlade över nio olika faktorer.

Det näst viktigaste för valet av bank visar sig exempelvis vara personlig kontakt – som dock bara värderas av 14 procent av de undersökta. Det här visar på ett ännu tydligare fokus just på boendeekonomi hos de svenska konsumenterna, vilket i många avseenden är bra.

Tänk på! Att ha en låg ränta på sitt bolån är viktigt, men bankens finansiella stabilitet bör även vara en viktig faktor för ditt val.

Något som väcker viss oro är dock att seriositet och etablerad aktör enbart får en åttonde, respektive sjundeplats för valet av bank. Om svenska konsumenter i större utsträckning väljer att placera sin bolån hos mindre etablerade banker kan det innebära stora problem vid en konkurs eller liknande.